Digitalt Årsmøte

Postet av Enebakk Idrettsforening den 22. Mar 2020

Digitaltvalg

Hei, som varslet sender vi ut en link til digital avstemming over verv i EIF. Vi ønsker at så mange som mulig stemmeberettigede medlemmer følger linken og avgir sin stemme. Gå inn på linken nedenfor, den vi være åpen til mandag 23.mars klokka 2400. Husk også skypemøtet Onsdag 25.mars klokka 1900.

Link til en digital avstemming:

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TG_RrAVNGku-4MvC0v4uuNQEVimAyRlJruZv-R0tMLVUMUlSS0pFVlRMQzE4RjNWVjlTS1NDRlVZWC4u&fbclid=IwAR0IamMCPqTw_BFNq5fXCsasXc7cwvpcjp53gOnXLO3JFmswjqeji4gvEbE

 

Onsdag 25.mars kl.19:00 vil det bli avstemming over punk 1-3 og en gjennomgang av resultatet av valget i punkt 4.

Her er link til skypemøtet:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

 eller med APP:

meet.lync.com/abb-no/jan-oivind.orbeck/FBL6F6WH

Her er liste over saksorden for det digitale valget og en liste over kandidatene som er på valg.  NB! saksorden for årsmøte og valget har ligget tilgjengelig siden 11.mars, men dette møtet vil kun ta valg styremedlemmer. Et valg vi må få tatt nå for å kunne drive EIF fremover.

 

Årsmøtet er for medlemmer i EIF, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Foreta følgende valg:

4.1 Leder Tom Anders Solberg

4.2 Nestleder Eva Bergsvenkerud Freitag

4.3 Kasserer, Willy Mikalsen 1 år

4.4 sekretær, Britt Heidi Noer

4.5 Styremedlem 1 Petter Bakke

4.6 Styremedlem 2 Kenneth Johnsen

Underavdelingene: Leder nestleder og leder i hver av de 6 undergruppene

Leder er på valg hvert år. De øvrige medlemmer velges for to år.

4.5.1 Fotballgruppa Leder Ståle Simonsen

4.5.2 Fotballgruppa Nestleder Ingen kandidat

4.5.3 Fotballgruppa Kasserer Kristine Bjerkland Lund

4.6.1 Håndballgruppa Leder Erik Enersen

4.6.2 Håndballgruppa Nestleder Helene Munch

4.6.3 Håndballgruppa Kasserer Krister Marstein

4.7.1 Turngruppa Leder Ronny Edland Pedersen

4.7.2 Turngruppa Nestleder Reidar Noer

4.7.3 Turngruppa Kasserer Trygve Fossberg Øisjøfoss

4.8.1 Idrettsskolen Leder Karen Elise Sætra Huus

4.8.2 Idrettsskolen Nestleder Annette Barbøl

4.8.3 Idrettsskolen Kasserer Marthe Sofie Engenes

4.9.1 Turbofjøla Leder Jan Øivind Ørbeck

4.9.2 Turbofjøla Nestleder Thijs Staats

4.9.3 Turbofjøla Kasserer Anne Momrak-Haugan

4.10.1 Taekwondo Leder Kari Eide Tsesmetsis

4.10.2 Taekwondo Nestleder Beate Stokland Taekwond

4.10.3 Taekwondo Kasserer Maria Flisen


0 Kommentar

Vidotta og Enebakk Stadion stenges

Postet av Enebakk Idrettsforening den 20. Mar 2020

På grunn av dagens situasjon, stenges både Vidotta og Enebakk Stadion.
Dette betyr at begge anleggene er stengt for all aktivitet, også uorganisert trening.

Vi vil komme med ny informasjon når situasjonen endrer seg. 


0 Kommentar

Årsmøte Enebakk Idrettsforening utsettes!

Postet av Enebakk Idrettsforening den 17. Mar 2020

Enebakk Idrettsforening følger myndighetens pålegg og utsetter årsmøte på ubestemt tid.  EIF har noen viktige oppgaver i forbindelse med valg og regnskap og vil om kort tid sende ut informasjon om et digitalt årsmøte for å behandle disse to sakene.  


Årsmøte dokumenter ligger listet opp under; 

Sak-2-ENDELIG-Saksliste-og-møteplan-Årsmøte-EIF-2020.pdf

Sak 4 Enebakk-IF-Årsberetning-2019.pdf

SAk 4 Årberetning-fotball-2019.pdf

Sak 4 Årsberetning_Turbofjøla_2019.pdf

sak 4 Årsberetning-EIFH-2019-(1).pdf

Sak 4 Årsberetning-Idrettsskolen.pdf

Sak 4 Årsberetning-turn-2019.pdf

Sak 5 EIF-FOTBALL-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-FOTBALL-RESULTATREGNSKAP2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET--BALANSE-3112-2019.PDF

Sak 5 EIF-HOVEDLAGET-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL--BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-HÅNDBALL-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-Idrettskole-Regnskap-2019.pdf

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TAEKWONDO-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-BALANSE-31122019.PDF

Sak 5 EIF-TURBOFJØLA-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 5 EIF-TURN-BALANSE-311219.PDF

Sak 5 EIF-TURN-RESULTATREGNSKAP-2019.PDF

Sak 6.1 ansettelse av klubbsekretær EIF.pdf

Sak 6.2 basketball gruppe EIF.pdf

Sak 6.3 Godtgjørelse Driftsgruppe.pdf

Sak 6.4 Nøkkelkort Flatebyhallen.pdf

Sak 7 Medlemskontigent og treningsavgifter.pdf

Sak 8 Godtgjørelse og honorar.pdf

Sak 9 Budsjettforslag--2020-EIF--Hovedlaget.pdf

Sak 9 EIF-Fotball-Forslag-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forsalg-turn-budsjett-2020.pdf

Sak 9 Forslag-budsjett-2020-idretsskolen.pdf

Sak 9 Revidert-budsjett-EIF-Håndball 2020.pdf

Sak 9 Turbofjøla-Forslag-budsjett-2020.pdf

Sak-10-Organisasjonsplan-for-Enebakk-Idrettsforening-Rev4.pdf

Sak 10.1 Sponsorprogram EIf.pdf

sak 10.2 Forslag-til-instruks-om-politiattest-EIF (2).pdf

sak 10.3 Langtidsplan2020 (1).pdf

Sak 11 Innstillinger fra valgkomiteen til valg årsmøte 2020.pdf

Tilleggsinformasjon innstilling lederverv

lover-eif-revidering til årsmøte 2020.pdf


0 Kommentar

All form for organisert trening eller aktivitet innstilles

Postet av Enebakk Idrettsforening den 12. Mar 2020

All form for organisert trening eller aktivitet innstilles. 


Enebakk Idrettsforening velger i dag i solidaritet til fellesdugnaden som er i samfunnet for å hindre spredning av Corona viruset å innstille all form for organisert trening fra i dag 12.03.2020 til og med 13.04.2020. 

Vi håper alle har forståelse for dette, men også ser viktigheten av å forhindre smitte. 

Skulle det bli forandringer i situasjonen så vil EIF komme tilbake til våre medlemmer med oppdatert informasjon. 


Det er også sendt ut info til alle våre medlemmer via Klubb admin. 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline